Stucadoor prijzen

Voor een gratis prijsindicatie kunt u direct contact met ons opnemen. O u zo snel mogelijk van dienst te zijn, kunt u het makkelijkst de onderstaande punten met uw volgende informatie e-mailen:

 • Aantal vierkante meters van wanden of plafonds.
 • Een beschijving van de bestaande ondergrond.
 • De leeftijd van uw woning i.v.m. 6% btw regeling.

Wij nemen dezelfde dag nog contact met u op, of sturen u een prijsindicatie per email toe.

Wij komen uiteraard graag bij u langs voor een persoonlijke kennismaking, en het opmaken van een vrijblijvende gratis offerte.

BTW Tarieven

Huizen ouder dan 2 jaar worden met de btw lager belast namelijk met 6% in plaats van 21%.
kijk hieronder als u niet zeker weet of u hiervoor in aanmerking komt.

Het b.t.w. tarief bij renovatie en herstel van uw woning is 6%. Dit verlaagde tarief geldt tot 1 juli 2015.

Ouder dan 2 jaar:

Het 6%-tarief voor het verbouwen, isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar. U moet dit kunnen aantonen met bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van uw opdrachtgever.

Bij het bepalen of een woning ouder dan 2 jaar is, geldt als datum van eerste ingebruikneming de datum waarop de woning voor het eerst duurzaam wordt gebruikt. Is een pand niet vanaf het begin als woning in gebruik geweest? Dan bepaalt de datum waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen, of de woning ouder is dan 2 jaar. Als een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.

Het 6%-tarief voor het schilderen, stukadoren, behangen, verbouwen, isoleren en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen:

 • tijdelijk leegstaande woningen
 • aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
 • de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
 • gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
 • studentenwoningen
 • kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
 • een tweede woning die permanent bewoond mag worden
 • garages, schuren, serres en aan- en uitbouwen die op hetzelfde perceel als de woning liggen
 • garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
 • panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, mits meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt
 • Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen

Niet als woning gelden:

 • bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
 • afzonderlijke garageboxen
 • vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
 • hotels en pensions
 • woonboten en woonwagens
 • asielzoekerscentra
 • ziekenhuizen
 • internaten

(bron: belastingdienst.nl)